گردونه ی amk110
amk110 (تبلیغ)

تعمیر، بازسازی ،سرویس و نگه داری آسانسور با نازلترین قیمت

آسانسور Electro-AM با هدف تعمیر و نگهداری و سرویس انواع آسانسور ها خانگی و تجاری و صنعتی تاسیس گردید. آسانسور Electro-AM با عقد قرارداد های مختلف مسئولیت سرویس و نگهداری انواع آسانسور را در سطح استان تهران پذیراست. با سرویس ماهیانه آسانسور میتوان از هزینه های خرابی و استهلاک جلوگیری ک بیشتر ..

 |